Wigilia bez barier 2016

Wigilia bez barier to projekt, którego głównym celem było zorganizowanie integracyjnego spotkania wigilijnego dla osób niepełnosprawnych, ich najbliższych, jak również dla osób, które do tej pory działały aktywnie razem z naszą fundacją właśnie na rzecz tego środowiska osób niepełnosprawnych.

Integracyjne spotkanie wigilijne nasza fundacja przeprowadziła w poniedziałek 19 grudnia 2016 roku. Spotkanie odbyło się w godzinach popołudniowo – wieczornych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Projekt ten został zrealizowany w ramach zadania publicznego, które zostało sfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Dolnośląskiego, środków pochodzących z budżetu Województwa Dolnośląskiego, oraz środków finansowych własnych naszej fundacji.