Wielka Zbiórka na Dobry Cel

WIELKA ZBIÓRKA NA DOBRY CEL to projekt prowadzony przez Krisa jeszcze przed formalnym założeniem Fundacji Dobry Cel, w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Idea ta przekształciła się w coroczne działania projektowe, współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, których formalnym realizatorem pozostaje Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.