Nie ograniczają Nas bariery

W ramach realizacji tego projektu zorganizowaliśmy 20 spotkań warsztatowych, przeprowadzonych przez osoby niepełnosprawne (znaczny stopień niepełnosprawności), którym każdorazowo towarzyszył asystent. Łącznie wzięło w nich  udział niemal 500 osób niepełnosprawnych oraz pełnosprawnych z kilku powiatów województwa dolnośląskiego.

 

Projekt był współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego.