Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim

Projekt realizowany w latach 2015-2016

Jednym z podstawowych celów działania naszej fundacji jest zachęcanie, szczególnie ludzi młodych, do ciągłego rozwoju osobistego. My, członkowie zespołu Dobrego Celu, również nieustannie rozwijamy nasze umiejętności, wiedzę, aby móc robić to, co robimy dla Was coraz lepiej. W latach 2015 – 2016 regularnie uczestniczyliśmy w spotkaniach doradczych, które realizowane były w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”.