Karpacz dostępny dla wszystkich

Projekt „Karpacz dostępny dla wszystkich” był skierowany do młodzieży akademickiej, posiadającej orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. która podjęła właśnie lub kontynuuje naukę na uczelni wyższej.

W organizowanym przez naszą fundacje 3 dniowym wyjeździe do Karpacza udział wzięły 44 osoby niepełnosprawne, wraz z niezbędnymi asystentami,z województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

Projekt ten był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki temu pojedynczy uczestnik wyjazdu samodzielnie pokrył jedyny koszt uczestnictwa w projekcie, który wynosił 70 zł.