Aktywnością w bariery

Projekt został zrealizowany wiosną 2014 roku.  Dzięki podjętym w  nim działaniom uzyskaliśmy następujące rezultaty:

- dotarliśmy bezpośrednio do 231 osób pełnosprawnych, którzy z prawdziwym zainteresowaniem chłonęli nasze doświadczenia;

- dotarliśmy bezpośrednio do 161 osób niepełnosprawnych, które z wysłuchały naszych historii – historii aktywnych i niezależnych  osób niepełnosprawnych -dotarliśmy do wielu osób z kadry zajmującej się, na co dzień młodzieżą niepełnosprawną w szkołach i internatach – i od nich otrzymywaliśmy bardzo budująca informację zwrotną:

- dotarliśmy do ogromnej liczby osób za pośrednictwem portali: Facebook (ponad 4,5 tys. osób) i Youtube (ponad 8 tys. osób), gdzie wciąż obejrzeć można teledysk integracyjny oraz zdjęcia ilustrujące poszczególne zajęcia z młodzieżą;

- uwrażliwiliśmy społecznie szereg organizacji, które wsparły nasze działania poprzez przekazanie gadżetów dawanych młodzieży jako nagrody w czasie realizacji zajęć,

 

Realizacja zadania została sfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt był elementem kampanii promocyjnej Dolnego Śląska jako regionu przyjaznego osobom niepełnosprawnym pn. „Nie ma barier. Dolny Śląsk”, w ramach, której zrealizowane zostało to zadanie publiczne.